Eendaagse training Context Driven Testverbetering | Polteq

Klassieke Test Process Improvement modellen passen niet meer één op één in de meeste organisaties. Een meer flexibele aanpak voor testverbetering is vereist.

Naast de toepassing van oplossingen, zoals bijvoorbeeld webtechnologie, cloud computing en mobiele applicaties, verandert de manier waarop systemen worden ontwikkeld, getest en beheerd drastisch. Agile/scrum, continuous integration/delivery, DevOps en ook Context Driven Testen zijn veelal al standaard. Effectieve testautomatisering is daarbij een randvoorwaarde.

De TI4-aanpakken en Context Driven Testverbetering voorzien in de selectie en vooral de continue toepassing van de meest geschikte aanpak en afstemming daarvan. In feite wordt afhankelijk van de IT-context bepaald hoe het testen verbeterd wordt. Soms kan simpelweg een bestaand model, zoals bijvoorbeeld TPI® Next, TI4Agile of TI4Automation worden toegepast. In andere gevallen past een combinatie van (delen van) modellen en heuristieken voor testverbetering.

In deze eendaagse training wordt, na een korte introductie van de meest populaire modellen voor testverbetering, het proces van selectie, assessment en vooral de daadwerkelijke implementatie van verbeteringen behandeld. De praktische toepassing staat vanzelfsprekend voorop.

Voor wie is deze training bedoeld

De training is bedoeld voor professionals die bezig gaan met het optimaliseren van hun software development processen en daarvoor op zoek zijn naar hulpmiddelen. Dit kunnen test managers, test coördinatoren, test consultants, testers, SPI consultants, QA managers en IT managers zijn, maar dus ook testers, ontwikkelaars, ontwerpers en product owners. Feitelijk iedereen die iets te maken heeft of krijgt met testen binnen de organisatie. Voorkennis van testverbetermodellen is niet noodzakelijk.

Wat kun je verwachten

  • Introductie van de meest populaire modellen voor testverbetering.

  • Het proces van selectie, assessment en vooral de daadwerkelijke implementatie van testverbeteringen worden behandeld. De praktische toepassing staat hierbij voorop.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor Context Driven Testverbetering.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!