Automatiseren van testen met Playwright en JavaScript/TypeScript | Polteq, specialist in software testen

Playwright is een populaire open source tool waarmee goed en efficiënt end-to-end-testen geautomatiseerd kunnen worden voor browserapplicaties. Playwright ondersteunt meerdere programmeertalen, zoals Java, C#, Python en JavaScript/TypeScript. Daardoor kan het worden toegepast in diverse development omgevingen. Bijkomend voordeel is dat Playwright het mogelijk maakt om deze testen vaker, sneller en op meerdere soorten browsers en operating systems uit te voeren.

In deze ééndaagse training krijg je ervaring met het automatiseren van end-to-end testen met Playwright, door het uitvoeren van een groot aantal oefeningen in de zelfgekozen ontwikkeltaal (JavaScript of TypeScript). Hiernaast wordt er ook aandacht geschonken aan de Playwright-tools Test Generator, Trace Viewer, UI mode en aan de mogelijkheid om ook API-testen toe te voegen aan de test.

Het automatiseren van testen bestaat niet alleen uit het uitvoeren van een test, maar ook uit het klaarzetten van de uitgangssituatie en het achteraf weer netjes achterlaten van de omgeving. Ook dit aspect zit in de training, waardoor de deelnemers een aanpak leren om de testcode niet alleen leesbaar, maar ook onderhoudbaar te maken en uit te kunnen breidden.

De deelnemers krijgen na afloop van de training het materiaal digitaal ter beschikking, zodat ze het geleerde meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen, zijn:

  • Wat is en kan Playwright?
  • Opzetten van een Playwright-project
  • Gebruik van de diverse Playwright-tools
  • Automatiseren van testen met Playwright, inclusief controleren van de resultaten van een test
  • Gestructureerd opzetten van Playwright-testen door gebruik te maken van Object Oriented Programming en het Page Object Model
  • Gebruik maken van de Playwright-API-tooling

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor iedereen die wil leren hoe je testen automatiseert met Playwright in een JavaScript/TypeScript omgeving. Van de deelnemers aan deze training wordt verwacht dat zij (al enige) praktische ervaring hebben met de programmeertalen JavaScript en/of TypeScript.

Na afloop van deze training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname aan de training Playwright met JavaScript/TypeScript.

Wat kun je verwachten

  • Na afloop van deze training is de deelnemer in staat om testen voor een browser-applicatie te automatiseren met Playwright i.c.m. het Page Object Model.

  • Na afloop van deze training is de deelnemer in staat om zelfstandig een gestructureerd Playwright-project op te zetten en te onderhouden.

  • Na afloop van deze training is de deelnemer in staat om gebruik te maken van diverse Playwright-tools en heeft de deelnemer kennis van de API-mogelijkheden die Playwright biedt.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor Automatiseren van testen met Playwright en JavaScript/TypeScript.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!