Praktijkopleiding: SCRUM Game | Polteq, specialist in software testen

Het doel van de training is om zelf het nut en de valkuilen van testen binnen Scrum te ervaren. In deze training is gekozen voor een ‘real life’ Scrum situatie waarin via een aantal iteraties een product getest moet worden dat moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen.

Het hoofdbestanddeel van de Scrum game wordt gevormd door het zelf uitvoeren van Scrum-iteraties op basis van User Stories. In deze iteraties worden de deelnemers uitgedaagd om de Product Owner te adviseren over het in productie nemen van een speciaal voor deze training ontwikkeld product.

Naast de iteraties is er tijd ingeruimd voor een theoretische onderbouwing. We gaan in op de basis van Agile en bespreken een specifieke methode (Scrum) voor het managen van testen in een Agile context. Daarnaast bespreken we het principe van ‘business value’, prioritering en technieken die van testen een effectieve waardevolle activiteit maken in een Agile context.

In deze eendaagse training is gekozen voor een competitieve opzet, waarbij het werken volgens de Scrum-methode en het vinden van fouten in het product winst oplevert. Het beste Scrum-team gaat er met de prijs vandoor. Een leuke interactieve training die volgens de reacties eye-openers oplevert voor iedere deelnemer en meteen zijn nut bewijst voor de dagelijkse praktijk.

Voor wie is deze training bedoeld

Deze training is bedoeld voor alle teamleden, werkzaam in een Agile Scrum context, zoals ontwikkelaars, business analisten, testers, product owners en scrum masters. De training is niet alleen gericht op testen, maar vooral op de roles, celebrations, en artefacts binnen Scrum, waardoor deze training ook nuttig is voor hele teams of organisaties om samen aan deel te nemen.

Reviews van cursisten

“Door de drie sprints was het een erg leuke dag met een goede verhouding tussen praktijk en theorie.”

“Heel interessante training, gaf mij veel inzicht.”

“Je leert op een leuke en duidelijke manier hoe je Agile het beste kunt toepassen. Zeer leerzaam!”

Wat kun je verwachten

  • Ervaar zelf het nut en de valkuilen van testen binnen SCRUM.

  • Zelf uitvoeren van SCRUM-iteraties op basis van User Stories.

  • Een leuke interactieve training met een ‘real life’ SCRUM situatie waarin, via een aantal iteraties, een product getest moet worden dat aan een aantal kwaliteitseisen moet voldoen.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor SCRUM Game.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!