Training Security testen | Polteq, specialist in software testen

Steeds vaker zie je nieuwsberichten over aanvallen van hackers op sites met privacy gevoelige informatie. Er zijn verschillende oorzaken waardoor hackers zichzelf toegang kunnen verschaffen tot deze informatie.

In deze training security testen wordt in detail ingegaan op deze oorzaken alsook op de gevolgen van een inadequate beveiliging van informatie. Nadrukkelijk wordt het belang van en het testen van die beveiliging behandeld. De belangrijkste klassen van aanvallen worden besproken en met praktijkvoorbeelden onderbouwd. Voor elk van deze klassen volgt er dan een gerichte oefening met specifieke tools, zodat direct ervaring met deze aanval wordt opgedaan. Ook komt aan bod waarom deze aanval mogelijk is en hoe men de software zodanig kan beveiligen dat een dergelijke aanval in de toekomst niet meer mogelijk is.

Onmisbare informatie voor een tester die wil controleren of deze aanvallen mogelijk zijn. Om security testen goed uit te kunnen voeren, moet de tester namelijk in het hoofd van de hacker kruipen. Alleen door te snappen wat een hacker doet en hoe hij denkt, ben je in staat om deze hacker voor te blijven in de voortdurende strijd voor een veilig internet.

Voor wie is de training security testen bedoeld?

Deze training is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in security testen voor web applicaties. Er is geen ervaring op het gebied van security vereist.

Reviews van cursisten:

“Bekwame docent die het niveau van de groep begrijpt en hierop inspeelt.”

Wat kun je verwachten

  • Hoe implementeer je een gestructureerd testautomatiseringsframework met behulp van Selenium WebDriver en programmeertaal C#?

  • Kwetsbaarheden van web applicaties, technische toelichtingen, voorbeelden uit de praktijk, praktijkgerichte oefeningen.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor Security testen.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!