Optimaliseren van testen met TPI Next | Polteq, specialist in software testen

TPI Next® in al haar facetten

Testen heeft in de afgelopen decennia een vaste positie gekregen binnen softwareontwikkeling. Toch blijft het testproces altijd voor verbetering vatbaar.

Het TPI®(Test Process Improvement) model is een van de meest gebruikte referentiemodellen voor het in kaart brengen van de huidige en de gewenste situatie van het testproces. Eind 2009 is TPI Next gelanceerd waarmee het originele Test Process Improvement model op een aantal punten is verbeterd en aangepast aan de eisen van nu. De kracht van het originele model – aandachtsgebieden, niveaus en bijbehorende controlepunten en verbetersuggesties – is gebleven. Het TPI Next model kent daarnaast een meer expliciete relatie tussen de prioriteiten van de testverbeteracties en de doelstellingen van het verbeterproces, die verder gaan dan alleen het testproces.

Doelstelling van deze ééndaagse training is de deelnemers inzicht te geven in hoe TPI Next ingezet kan worden om de huidige situatie van een testproces in kaart te brengen en vast te stellen hoe het testproces verbeterd kan worden. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop TPI Next kan helpen bij het behalen van de gestelde doelen, rekening houdend met verschillende toepassingen en omgevingen.

Naast theorie bevat de training ook een aantal opdrachten zodat de deelnemers praktische vaardigheden met de toepassing van TPI Next opdoen.

Voor wie is de training Optimaliseren van testen met TPI Next bedoeld?

De training is bedoeld voor testmanagers, testcoördinatoren, testconsultants, testers, SPI consultants, QA managers en IT managers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van TPI Next als referentiemodel.

Boek

Deelnemers aan deze training ontvangen een exemplaar van het boek “TPI Next®, Business Driven Test Process Improvement”.

 

TPI®  en TPI Next® zijn geregistreerde merknamen van Sogeti.

Wat kun je verwachten

  • Doel van de training is om de deelnemers inzicht te bieden in de werking van het veelvuldig gebruikte referentiemodel TPI Next.

  • De training bevat naast theorie ook een aantal opdrachten om praktische vaardigheden op te doen.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor Optimaliseren van testen met TPI Next.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!