TI4Agile: Tests Optimaliseren binnen Agile Omgevingen| Polteq, specialist in software testen

Van gestructureerd via iteratief naar testen in Agile.

Steeds meer organisaties werken Agile, vaak in combinatie met Scrum. Een belangrijke verandering is dat testen een rol is geworden die tot op zekere hoogte door ieder lid van een Agile team vervuld wordt. Een andere eigenschap van Agile is de sterke focus van het Agile team op het opleveren van compleet werkende stukken systeem in een relatief korte tijdperiode. Deze en nog veel meer kenmerken liggen aan de basis van Test Improvement for Agile (TI4Agile), de Polteq-aanpak voor het verbeteren van testen in Agile omgevingen. Deze aanpak bevat om te beginnen een assessmentmodel om op objectieve wijze de verbetermogelijkheden voor Agile testen in kaart te brengen. Daarnaast zit de aanpak vol met verbetersuggesties om stap voor stap de organisatie te helpen om Agile testen onder de knie te krijgen en vervolgens te optimaliseren. Medewerkers die zich de Agile normen en waarden eigen maken, dragen optimaal bij aan het testen in Agile context.

De deelnemers van de training ‘TI4Agile’ maken kennis met de aanpak en leren organisaties te herkennen die:

  • goed voorbereid zijn om Agile te gaan werken (gestructureerd testen staat op de kaart);
  • het iteratief werken onder de knie hebben;
  • het Agile testen in woord en daad succesvol toepassen.

Dit zijn de drie fases van Agile testen in de aanpak. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de verbetermaatregelen voor een organisatie om de volgende fase te kunnen bereiken.

Voor wie is deze training bedoeld

Deze eendaagse training is bedoeld voor professionals die bezig gaan met het invoeren of optimaliseren van Agile werkwijzen. Dit kunnen test managers, test coördinatoren, test consultants, testers, SPI consultants, QA managers en IT managers zijn, maar dus ook testers, ontwikkelaars, ontwerpers en product owners. Feitelijk iedereen die in en om een Agile team iets te maken heeft of krijgt met testen. De training komt het meest tot zijn recht voor deelnemers die de nodige kennis van en ervaring met testen hebben. Kennis van Agile werkwijzen is geen strikte voorwaarde, maar wel handig.

Wat kun je verwachten

  • U maakt kennis met de Polteq-aanpak voor het verbeteren van testen in Agile omgevingen.

  • Tijdens de training komen veel verbetersuggesties aan bod om organisaties te helpen om Agile testen onder de knie te krijgen en te optimaliseren.

  • Wat is Agile? Iteratief werken, SCRUM. Stappenplan voor testverbetering. Assessment-model. Assessment-proces.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor TI4Agile: Tests Optimaliseren binnen Agile Omgevingen.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!