Polteq Privacyverklaring en cookiebeleid | Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Polteq Test Services B.V., gevestigd aan Printerweg 52 3821 AD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Polteq Test Services B.V.
Printerweg 52
3821 AD Amersfoort
+31 33 2773522
www.polteq.com

Anja Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Polteq Test Services B.V. Zij is te bereiken via anja.bakker@polteq.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Polteq Test Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Zakelijk e-mailadres;
 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld uw aanmelding voor een van onze trainingen, conferenties, workshops of opleidingen;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • In sommige gevallen gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat wij sporadisch gebruik maken van online advertentiecampagnes).
 • Uw CV en overige noodzakelijke documenten in geval u solliciteert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polteq.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (art. 6 AVG). Wij verwerken daarom alleen persoonsgegevens voor de volgende grondslagen en geven daarbij de toepasselijke situaties:

 1. U heeft voorafgaand toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens:
  • het leveren van onze (digitale) nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld en (nog) geen klant bent;
  • het plaatsen van social media en tracking cookies;
 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, waaronder:
  • voor de afhandeling van sollicitaties;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om diensten bij u uit te kunnen voeren.
 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen waaronder:
  • het voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.
 1. De verwerking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang, waaronder:
  • om de goede relatie met u als klant te behouden en daarbij diensten en/of producten aan te bieden, waaronder via onze digitale nieuwsbrief;
  • om onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse.

Versturen van nieuwsbrieven

Polteq verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Bent u nog geen klant, dan kunt u zich hiervoor abonneren door het geven van uw toestemming. Als u wel klant bent, dan kunt u bij het opgegeven van uw e-mailadres aangegeven dat u geen digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Uiteraard kunt zich te allen tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar nieuws@polteq.com

Onze nieuwsbrieven zijn met name gericht op kennisdeling en informatie met betrekking tot onze diensten en evenementen die wij organiseren. Uw voornaam, achternaam en  e-mailadres  worden verzameld via het daarvoor  bestemde  formulier op de website van Polteq.

Uw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in MailChimp die ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard zijn daar goede afspraken mee gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Polteq Test Services B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de rechtmatige doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende situaties zijn daarbij te onderscheiden.

 1. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwerken wij deze persoonsgegevens tot het moment dat u deze toestemming intrekt. Tussentijds zullen wij u vragen of u uw toestemming wilt handhaven.
 2. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bewaren wij uw gegevens zolang als noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke (bewaar)plicht.
 3. Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst met u, bewaren wij deze persoonsgegevens in ieder geval vijf jaar na het einde van de overeenkomst, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 4. Als wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van een gerechtvaardigd belang, bewaren wij deze gegevens niet langer dan dat noodzakelijk en gerechtvaardigd is.
 5. Als wij uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van een sollicitatieprocedure, verwijderen wij deze persoonsgegevens uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een langere opslag om in aanmerking te komen als toekomstig kandidaat/sollicitant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Polteq Test Services B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor een rechtmatig doeleinde.

Cookiebeleid

Polteq Test Services B.V. gebruikt functionele, analytische, tracking en social media cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en hebben geen of geringe gevolgen voor de privacy.

Analytische cookies

Om onze diensten te verbeteren maken wij gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Toestemming is niet vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. Met analytische coockies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoevaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Met Adobe Analytics en Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee kunnen wij de werking van onze website optimaliseren. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. De gegevens die Google Analytics verzamelt zijn  anoniem  en  zijn  dus  niet  gebonden  aan  u als persoon noch aan uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard in Google Analytics.

Wij hebben met het oog op uw privacy, Google Analytics in de website geïmplementeerd volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (15 augustus 2018), zodat er geen of geringe gevolgen voor de privacy zijn.

Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; ‘gegevens delen’ uitgezet; en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen toestemming vereist.Deze cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Tracking cookies en  social media cookies worden pas geplaatst wanneer u hiermee akkoord gaat.

Tracking cookies / social media Cookies

Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij gebruiken reclame/tracking cookies om uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Ook gebruiken we cookies om op onze website social media buttons te tonen.

U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wilt u geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding ziet u als u onze site voor het eerst bezoekt. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en moet u eerst onze cookies verwijderen.

Facebook, LinkedIN en Twitter

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een social media cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van LinkedIN en van  Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als u voor een specifiek doeleinde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kunt u een schriftelijk verzoek aan ons sturen.

Wij hopen u afdoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten. Uiteraard staan wij voor uw klaar als u vragen en/of verzoeken heeft. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en/of verzoeken kunt u versturen naar info@polteq.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij kunnen verlangen dat u zich ten kantore identificeert in verband met de aard van het verzoek.

Wanneer u een vraag en/of verzoek bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Polteq Test Services B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw   bezoek   aan   onze   website  wordt beveiligd  door  een  SSL  certificaat.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@polteq.com

Meldregeling Klokkenluider

Ieder bedrijf vanaf 50 medewerkers is verplicht om een Meldregeling Klokkenluiders te hebben. Hierin staat hoe een klokkenluider wordt beschermd als hij een melding doet die te maken heeft met een schending van het unierecht.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

  Uw gegevens gebruiken wij alleen voor een correcte afhandeling van uw vraag. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Hoe wij dat doen?
  Lees meer
  Focus
  Focus
  Vakmanschap
  Vakmanschap
  Kennisdeling
  Kennisdeling
  Persoonlijk
  Persoonlijk
  Lokaal
  Lokaal
  Oprecht
  Oprecht
  Plezier
  Plezier
  Meer
  Deze website is gerealiseerd door Webheads.

  Neem contact op!