ISTQB® Certified Tester - Foundation Level (CTFL) certificering | Polteq, specialist in software testen

ISTQB® is de toonaangevende wereldwijde certificering op het gebied van software testen. Polteq is door ISTQB® geaccrediteerd als training provider.

De driedaagse ISTQB® Certified Tester Foundation Level training geeft een algemene introductie in het testen van informatiesystemen. De doelstelling van de training is om de cursisten voor te bereiden op het ISTQB® Foundation examen. Enkele belangrijke onderwerpen die hierbij zeker aan de orde komen, zijn het belang van testen, het testen in relatie tot de systeemontwikkeling en de activiteiten en aanpak van testen in elke context. De verschillende fasen in een test project worden toegelicht, waarna ook enkele test technieken (zowel black box als white box) behandeld worden. Deze foundation training bevat dus de basis in testen voor zowel test managers als testers. Naast theorie bevat de training veel interactie, waardoor het geleerde beter eigen gemaakt kan worden. Door middel van een aantal proefexamens krijgt de deelnemer de mogelijkheid zich goed op het examen voor te bereiden. Na afloop van de training ontvangt u van ons een voucher waarmee u online examen kunt doen. Dit examen is in het Engels, multiple choice.

Voor wie is deze training bedoeld

De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het testen van informatiesystemen: testers, test coördinatoren, test managers, test consultants, ontwikkelaars, beheerders en projectmanagers.

Reviews van cursisten

“Een leerzame training waarbij goede voorbeelden worden gebruikt die het makkelijker maken lastige concepten te begrijpen.”

“Op een leuke en interactieve manier de testtechnieken onder de knie krijgen, leren hoe een testproces in elkaar zit en wat erbij komt kijken.”

“Interactieve sessies met sprekende voorbeelden uit de praktijk.”

Examen

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een voucher waarmee zij naar keuze online of fysiek examen kunnen doen. Bij groepen van minimaal vijf personen kan er ook een klassikaal examen worden afgenomen.

Deze training wordt ook in België gegeven door een van onze geaccrediteerde trainers.

Wat kun je verwachten

  • Deze training bereidt de deelnemers voor op het ISTQB® Foundation examen.

  • In de training wordt een mix aangeboden van theorie, die belangrijk is voor het examen en interactie om deze theorie eigen te kunnen maken. De training is daardoor gericht op testen in moderne ontwikkelomgevingen.

  • Gezamenlijk oefenen voor het examen met behulp van proefexamens.

  • Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een voucher waarmee zij naar keuze online of klassikaal examen kunnen doen.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor ISTQB® Certified Tester – Foundation Level (CTFL).

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!