Testomgevingen: Agile vraagt snelwegen, geen zandpaden (Blog 6 van 6) | Polteq, specialist in software testen
Delen Printen E-mail

Navigeer naar:  #BLOG 1  #BLOG 2  #BLOG 3  #BLOG 4  #BLOG 5

Blog 6: testomgevingen, nog steeds relevant maar met een agile twist

In de vorige blogs hebben we de volgende onderwerpen besproken: het gevaar van silo’s, ketentesten, testautomatisering en architectuur. Dit zijn allemaal onderwerpen die speciale aandacht vragen voor een optimaal Agile proces. We hebben hierbij nog één overkoepelend onderwerp niet behandeld, namelijk testomgevingen.

Traditioneel zijn we gewend om testomgevingen volgens het OTAP-model in te richten. Net als voor alle oude testwaarheden geldt ook hier dat er binnen agile in principe niets verandert. OTAP, ofwel Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie, is nog steeds een bruikbaar model maar je moet wel anders met je omgevingen omgaan omdat ze anders beperkend worden voor de snelheid en wendbaarheid waarmee oplossingen kunnen worden gerealiseerd.

Binnen agile voortbrenging draait alles om snelle terugkoppeling. Elke sprint levert een productiteratie op. Gedurende iedere sprint dient het team in staat te zijn om alle fasen van het OTAP-model te doorlopen in representatieve testomgevingen. Dit geldt ook voor ketentestomgevingen waarin we een teamoverstijgende ketentest willen doen. Voor een snelle terugkoppellus moeten we alle fasen van het testen in een testomgeving snel kunnen doorlopen. We hebben het dan over het opzetten  en koppelen van de benodigde infrastructuurcomponenten, het installeren van alle applicaties en databases door bijvoorbeeld het vullen van de testomgeving met geschikte testdata, het uitvoeren van de (geautomatiseerde) testen, het analyseren van de testdata en het terugzetten van de omgeving naar de uitgangssituatie.

Binnen de O- en de T-omgeving van ieder team is dit vaak nog wel relatief eenvoudig mogelijk. Het wordt een stuk complexer voor gezamenlijke testomgevingen zoals de keten en/of acceptatie- of de performancetestomgeving. Alleen als je het omgevingsbeheer goed hebt ingericht en installaties (en rollback) van de infrastructuurcomponenten, applicaties en databases zoveel mogelijk  geautomatiseerd hebt, ben je in staat om snel te starten met testen. Geautomatiseerde en inzichtelijke rapportage geeft je vervolgens tijdig inzicht in de resultaten en eventuele bevindingen.

De inzet van moderne technieken als release pipelines, ‘containerization’ en cloud kan de gewenste controle over en snelheid en wendbaarheid in de testomgevingen verbeteren. Voor testomgevingen waarin meerdere teams in gemeenschappelijkheid aanwezig zijn, is daarnaast extra beleid en strategie nodig betreffende het doel van de omgeving, hoe er mee om te gaan en hoe de afhandeling van bevindingen is georganiseerd. Wanneer dit wordt nagelaten kunnen testresultaten te lang op zich laten wachten  en onbetrouwbaar zijn omdat niet duidelijk is  welke versie configuratie  geïnstalleerd  was op de omgeving ten tijde van het draaien van de tests.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de serie blogs over veel voorkomende antipatronen in Agile en hoe deze zijn te gebruiken als hulpmiddel (heuristiek) in testprocesverbetering. We hebben gezien dat het hebben van een overkoepelende teststrategie, ook in de huidige Agile/DevOps contexten, van onmisbare waarde is. Daarbij is het vooral belangrijk om na te denken over hoe oude waarden als risico gebaseerd testen, ketentesten, architectuur en testomgevingen naast nieuwe onderwerpen als testautomatisering optimaal ingezet kunnen worden zodat ze waarde toevoegen aan het voortbrengingsproces.

Veel succes bij de implementatie en als u behoefte heeft aan ondersteuning, neem dan contact met ons op:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

Op donderdag 21 september behandelden we tijdens het Polteq webinar het toenemende belang van kwaliteit als onderscheidende factor bij softwareontwikkeling. Tijdens deze online lunch-presentatie gingen we in op het concept testprocesverbetering, methodieken om mogelijke verbeteringen te vinden en te adresseren en hoe je testprocesverbetering integraal kunt inbedden voor continue verbetering.

Bekijk hier de replay van het Polteq webinar.

 

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

  Uw gegevens gebruiken wij alleen voor een correcte afhandeling van uw vraag. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Hoe wij dat doen?
  Lees meer
  Focus
  Focus
  Vakmanschap
  Vakmanschap
  Kennisdeling
  Kennisdeling
  Persoonlijk
  Persoonlijk
  Lokaal
  Lokaal
  Oprecht
  Oprecht
  Plezier
  Plezier
  Meer
  Deze website is gerealiseerd door Webheads.

  Neem contact op!