Marc van ‘t Veer formuleerde zijn opdracht zelf | Polteq, specialist in software testen
Delen Printen E-mail

Project bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe kan ICT bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg? Een hele grote vraag.
Kortgezegd luidt het antwoord: door álle zorgaanbieders – zowel zorginstellingen (zoals ziekenhuizen) als zelfstandige werkende aanbieders (zoals huisartsen) – op basis van gestandaardiseerde procedures informatie te laten uitwisselen. Een ambitieus megaproject. De opdracht voor Polteq is het vormgeven van een teststrategie voor het nieuwe testcentrum voor de zorg.

Het begon met een kort telefoontje van de unitmanager over een mogelijk nieuw project bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de ‘Wegiz-wetgeving’. Daarin werd gevraagd of ik met de projectleider kon sparren wat dit project inhoudt en wat Polteq voor deze opdracht zou kunnen betekenen? Ik werd zodoende als consultant ingezet om de uiteindelijke hulpvraag duidelijk te krijgen.

Wegiz betekent: ‘Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’. De wet is op 6 april van dit jaar ingediend door minister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer en op 18 april 2023 is de wet ook aangenomen door de Eerste Kamer. De Wegiz zal gelden voor ‘zorgaanbieders’, waaronder zowel zelfstandig werkende zorgverleners (denk aan huisartsen en apothekers) als zorginstellingen (ziekenhuizen, centra voor geboortezorg, verpleeghuizen, etc.) vallen.
Ook voor softwareleveranciers is de Wegiz relevant, nu er voor gegevensuitwisselingen eisen worden gesteld aan de systemen die al worden gebruikt en nog worden ontwikkeld.

De wet op de gegevensuitwisseling in de zorg, oftewel de Wegiz-wetgeving, vormt een integraal onderdeel van de visie en strategie van het gezondheidsinformatiestelsel. Deze wetgeving geeft antwoord op de vraag hoe ICT kan bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Een van de belangrijke doelen daarbij is het bevorderen van het meervoudig gebruik van data. Het streven is om data vindbaar, toegankelijk en uitwisselbaar te maken, wat de herbruikbaarheid ervan ten goede komt. De Wegiz-wet beschrijft nauwkeurig hoe elke vorm van gegevensuitwisseling in de zorg wordt uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde procedures. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor alle softwareleveranciers en voorzieningenleveranciers.

Een voorziening is een generieke functie die in alle zorgapplicaties nodig zijn, zoals:

 • Identificatie cliënt en zorgverlener (wie ben je);
 • Authenticatie (vaststellen dat je zegt wie je bent);
 • Lokalisatie (waar zijn welke gegevens van de patiënt of cliënt);
 • Toestemming (van de patiënt, voor het delen van medische gegevens);
 • Autorisatie (welke gegevens mag je inzien);
 • Adressering (het actuele digitale adres van de zorginstelling of zorgverlener).

De verzameling softwareproducten die deze standaarden hebben geïntegreerd, vormt gezamenlijk het ecosysteem voor gegevens-uitwisseling in de zorg. In het vernieuwde stelsel wordt de zorggebruiker, oftewel de burger (lees: jij en ik), de persoon die de regie voert over zijn eigen zorg en zich gemakkelijker kan bewegen binnen een netwerk van zorgverlening. Met dit nieuwe gezondheidsinformatiestelsel ondergaat de zorg een digitale transformatie, waarbij gegevens gestandaardiseerd worden vastgelegd en ook via (open) API’s worden gedeeld.
Bij het doornemen van alle documenten werd ik overweldigd door de grote ambitie en de impact die het heeft op alle zorgverleners, softwareleveranciers, leveranciers, voorzieningen en zorggebruikers Binnen het VWS is ook duidelijk dat de ambitie groot is. Het opbouwen van het ecosysteem moet stap voor stap plaatsvinden. Binnen VWS wordt momenteel een nationaal testcentrum voor de zorg opgezet. Dit moet een loket worden voor het bieden van hulp bij het opzetten en uitvoeren van alle tests die betrokken zijn bij de transitie naar het standaardiseren van de gegevensuitwisseling in taal en techniek.

Mijn opdracht is het vormgeven van een teststrategie voor de uitvoering van deze tests. Welke aspecten moeten precies getest worden en door wie? Een van de vele vragen die momenteel bij mij opkomen, is of het testcentrum fungeert als een kenniscentrum, diensten aanbiedt, of dat het een kwalificatiecentrum is dat certificaten afgeeft? In de komende maanden zal ik me verder inlezen en begin januari 2024 streef ik ernaar een conceptadvies te presenteren, waarmee het testcentrum verder vormgegeven wordt.

Marc van ’t Veer, Testarchitect

Meer lezen over Wegiz?

 

Op zoek naar professionele testondersteuning?
Neem vrijblijvend contact met ons op:

Polteq Nederland
Bel Bram Bronneberg via +31 (0) 6 55 11 35 10
Polteq België
Bel Monica Verpoucke via +32 (0) 496 46 19 64

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

  Uw gegevens gebruiken wij alleen voor een correcte afhandeling van uw vraag. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Hoe wij dat doen?
  Lees meer
  Focus
  Focus
  Vakmanschap
  Vakmanschap
  Kennisdeling
  Kennisdeling
  Persoonlijk
  Persoonlijk
  Lokaal
  Lokaal
  Oprecht
  Oprecht
  Plezier
  Plezier
  Meer
  Deze website is gerealiseerd door Webheads.

  Neem contact op!