Leaders in software testing

Vrouwen staan hun mannetje in de testwereld

Leaders in software testing

Vrouwen staan hun mannetje in de testwereld

Vrouwen staan hun mannetje in de testwereld
Praktijkverhalen
Welmoed Bruring en Nynke Jacobs 8 maart 2019
0 reacties

8 maart: Internationale Vrouwendag

‘De ICT is een mannenwereld’ – we hebben dat allemaal wel eens gehoord. Vandaag is het internationale vrouwendag en het thema ‘Balance for better’ pleit voor een betere balans tussen mannen en vrouwen in de wereld. Polteq testspecialisten Nynke Jacobs en Welmoed Bruring bespreken hoe het in de testwereld met die balans staat.  Is het echt zo’n mannenwereld? En hoe is het om als vrouw tester te zijn?

Volgens de Enquête Beroepsbevolking van het CBS bestond de ICT-sector in Nederland in 2017 voor 14% uit vrouwen. Over de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het testvak gaven Intermediair en Loonwijzer aan dat 12% van de software testers in Nederland vrouw is. De verhouding bij Polteq Nederland ligt iets anders: van de 110 testprofessionals is 18% vrouw. Toch is het duidelijk: de testwereld is, afgaand op deze cijfers, inderdaad een mannenwereld. Maar dat betekent niet dat daarin geen plaats is voor vrouwen.

De ICT streeft naar een 70-30 verdeling van mannen en vrouwen binnen de teams. In ‘The Athena Doctrine – How Women (and the Men who Think Like Them) Will Rule the Future’ staat een onderzoek beschreven dat uitwees dat de moderne leider de volgende 10 eigenschappen heeft: expressief, plannen voor de toekomst, beslist, redelijk, loyaal, flexibel, geduldig, veerkrachtig, intuïtief en coöperatief. Van deze eigenschappen werden er 8 door het overgrote deel als vrouwelijk gekwalificeerd. Empathie en kwetsbaarheid worden gezien als essentieel voor innovatie en werden door de onderzoeksgroep als vrouwelijke eigenschappen bestempeld. Vrouwen hebben daarmee een grote toegevoegde waarde aan de mannenwereld zoals de ICT nu gezien wordt.

Voordelen in de testwereld

In onze ervaring hebben vrouwelijke kwaliteiten inderdaad hun voordelen in de testwereld. We kunnen bijvoorbeeld niet multitasken zoals vaak van vrouwen wordt beweerd, maar wat we wel goed kunnen is snel schakelen tussen werkzaamheden zonder daarbij het overzicht te verliezen. We zien om ons heen vaak mannen die maar met één taak bezig kunnen zijn en in de war raken als daar nog iets bij komt. Dat gaat vrouwen beter af. Het voordeel hiervan is dat collega’s ons daardoor altijd vragen kunnen stellen ondanks dat we midden in ons eigen werk zitten.

Communicatief zijn vrouwen ook anders dan mannen: we stellen bijvoorbeeld zelf sneller vragen dan mannen. We zien dat mannen vaak liever nog even doorploeteren tot ze er zelf uit komen, maar dat leidt soms tot aannames – met alle gevolgen van dien. We zien dat vrouwen hierin een proactievere houding hebben en sneller op iemand afstappen om informatie in te winnen. Ook in het oppakken van non-verbale signalen zijn we volgens ons sterker dan mannen. Nynke: “Mijn organisatie werkt agile-scrum en tijdens een meeting kwam naar voren dat een van de mannelijke collega’s moeite heeft met bepaalde praktische zaken, maar dat hij er niet over wilde uitweiden. De mannen van het team wilden daarna meteen door naar het volgende onderwerp, maar mijn vrouwelijke collega stak daar een stokje voor. Zij zei tegen de rest van het team dat hij niet voor niets aangaf dat hij ergens moeite mee heeft. Nadat de collega zijn punten opnoemde, bleken deze van waarde te zijn voor het gehele team. Ik heb het idee dat vrouwen beter kunnen inschatten of de verbale en non-verbale communicatie overeenkomt. Mijn ervaring is dat vrouwen bij inconsistentie hiervan eerder actie ondernemen.”

Elkaar aanvullen

Dit voorbeeld laat ook mooi de zorgzame kant van vrouwen zien. We merken namelijk dat vrouwen het belangrijk vinden dat er binnen een team een goede sfeer hangt en dat mensen goed met elkaar kunnen samenwerken. Mannen vinden dat ook fijn, maar ondernemen daar toch minder actie op dan vrouwen. Bij mannen sluimeren problemen vaker in stilte door, terwijl een vrouw ze liever bespreekbaar maakt zodat ze opgelost kunnen worden.

Daarnaast uit zorgzaamheid zich ook in zorg voor kwaliteit van het werk dat we leveren. Vrouwen zijn veel bezig met de vraag wat de gebruiker wil. Werkt wat wij bouwen wel voor hen? Voor ons is een taak niet geslaagd als het opgeleverde werk aan de regeltjes op papier voldoet, maar wanneer de gebruiker daadwerkelijk profijt heeft van het opgeleverde werk. Mannelijke collega’s zijn vaker van mening dat wat er op papier staat leidend is. Wij proberen ze het besef bij te brengen dat je van tevoren niet altijd in detail weet wat je wil hebben. Tussentijdse afstemming met de gebruiker is belangrijk, zodat je weet dat je uiteindelijk een product oplevert met marktwaarde. Welmoed: “Een van de eindgebruikers van onze software gaf een keer aan zich zorgen te maken dat een toekomstige release tot een voor hun onwerkbare situatie zou leiden. Ik vond dat een duidelijk signaal dat we dat moesten proberen te voorkomen, terwijl mannelijke collega’s zich bij de ontworpen oplossing wilden houden. Ik merkte dat de zorgen van de eindgebruiker mij meer bezig hielden dan mijn mannelijke collega’s.”

Het heeft dus zeker voordelen om als vrouw in deze mannenwereld te werken en dat doen we dan ook graag. We vinden het namelijk vooral een heel leuke werkomgeving. De meeste mannen zijn directer in hun feedback dan vrouwen en durven eerlijker te zeggen wat ze niet zint. Ook nemen ze zelf feedback minder persoonlijk. We houden van de verschillende humor – in een team met mannen kan er altijd gelachen worden. Daarnaast merken we dat de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen elkaar op een goede manier aanvullen. Dat creëert een prettige werksfeer en brengt de kwaliteit van het product naar een hoger level.

Welmoed Bruring en Nynke Jacobs

 

Reageren

Om SPAM te voorkomen wordt uw bericht na goedkeuring door de webmaster geplaatst.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Onderwerpen

Laatste reacties

FAIL = first attempt in learning, die ga ik onthouden!
› Lees verder

Simone

Kort maar goed verhaal, Hapte
› Lees verder

Roel.Valkema@hetnet.nl

Succes met de 2e helft!
› Lees verder

Wim
Polteq (NL)Printerweg 523821 AD AmersfoortNederlandT +31 (0) 33 277 35 22E info@polteq.com
Polteq (BE)Interleuvenlaan 623001 Heverlee (Leuven)BelgiëT +32 (0) 16 39 48 04E infobe@polteq.com