Praktisch Behaviour Driven Development (BDD) | 2-daagse Polteq training

Praktisch BDD (met Java/Cucumber en/of C#/SpecFlow)

Steeds vaker zie je dat software development teams agile gaan werken. Hierbij is het van belang dat je op een snellere en betere manier tot goede specificaties én tests komt. BDD helpt teams in dit proces. BDD is een “test-first” aanpak waarbij de business/analisten, testers én ontwikkelaars samen de specificaties/requirements opstellen in hun domein-eigen taal op basis van User Stories. Door deze samenwerking en het door het werken met voorbeelden, ontstaat een “shared understanding”. De opgestelde specificaties/requirements zijn dan tevens de uit te voeren tests. Uiteindelijk kan men deze opgestelde tests direct gebruiken om te automatiseren met tools als Cucumber en SpecFlow.

De test-first aanpak zorgt ervoor dat er éérst tests worden opgesteld door de business/analisten, tester en ontwikkelaar in hun domein-eigen taal voordat er ook maar iets geprogrammeerd wordt. Het uiteindelijk ontwikkelde systeem moet dan ook voldoen aan de reeds opgestelde tests. Die tests moeten namelijk succesvol uitgevoerd kunnen worden.

De shared understanding zorgt ervoor dat het zowel voor de business/analisten, tester en ontwikkelaar duidelijk is waaraan een User Story precies moet voldoen. Vanwege de test-first aanpak is het dan ook al voor iedereen vóóraf duidelijk wat de exacte specificaties/requirements zijn.

Voorbeeld van een BDD feature / scenario

Wat kun je verwachten?

Deze 2-daagse training leert de deelnemer de basisbeginselen van BDD en de automatisering ervan.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Wat is BDD?
  • Hoe kom je tot goede Gherkin / Feature files?
  • Three Amigos
  • Living Documentation
  • Het automatiseren van de Feature Files en Scenario’s met Java/Cucumber en/of C#/SpecFlow

De training is zeer praktijkgericht en bestaat uit het toepassen van de verschillende principes van BDD in de praktijk. Zowel specificeren als automatiseren komt veel aan bod. De opgedane kennis en ervaring is daarmee meteen toepasbaar in de praktijk!

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor analisten, ontwikkelaars en testers. Vereiste voorkennis voor deze training is dat de deelnemer in staat moet zijn om basis Java en/of C# code te schrijven.

Wat kun je verwachten

  • Deze 2-daagse training leert de deelnemer de basisbeginselen van BDD en de automatisering ervan.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor Praktisch Behaviour Driven Development (BDD).

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!