ISTQB Foundation certificering | Polteq, passie voor testen

ISTQB Foundation – online training

Op 14, 15 en 16 april zal de “ISTQB Foundation” training online gegeven worden door onze docent Erik Runhaar. De ochtend, van 09:30 uur tot 12:30 uur, bestaat uit een theoretische inleiding en in de middag gaat u op eigen gelegenheid aan de slag met de cases/oefeningen.

Na afloop van de training ontvangt u een examenvoucher (is een jaar geldig). Zodra de Coronamaatregelen niet meer van kracht zijn kunt u op één van de Pearson Vue locaties in het land uw “ISTQB Foundation” examen afleggen.

Ter afronding kunt u eventuele vragen over de lesstof op vrijdag 17 april online stellen aan onze docent.

Ter introductie ontvangt u bij deelname aan deze training een korting van 25% op de normale cursusprijs. Deze korting wordt verrekend op de factuur die wij u sturen.

De totale cursusprijs voor deze online training bedraagt dan € 1.121,- exclusief examen van € 190,-

 

De driedaagse ISTQB Foundation training geeft een algemene introductie in het testen van informatiesystemen. De doelstelling van de training is om de cursisten voor te bereiden op het ISTQB Foundation examen. Enkele belangrijke onderwerpen die hierbij zeker aan de orde komen, zijn het belang van testen, het testen in relatie tot de systeemontwikkeling en de activiteiten en aanpak van testen in elke context. De verschillende fasen in een test project worden toegelicht, waarna ook enkele test technieken (zowel blackbox als whitebox) behandeld worden. Deze foundation training bevat dus de basis in testen voor zowel test managers als testers. Naast theorie bevat de training veel interactie, waardoor het geleerde beter eigen gemaakt kan worden. Door middel van een aantal proefexamens krijgt de deelnemer de mogelijkheid zich goed op het examen voor te bereiden. Op een nader te bepalen moment zal het ISTQB Foundation examen afgenomen worden. Dit examen is in het Engels, multiple choice.

Voor wie is de ISTQB Foundation certificeringstraining bedoeld?

De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het testen van informatiesystemen: testers, testcoördinatoren, testmanagers, testconsultants, ontwikkelaars, beheerders en projectmanagers.

Quotes van cursisten:

“Kan zowel door ervaren als onervaren testers gevolgd worden.”

“Geeft inzicht in een breed spectrum van testing en de technieken die je daarvoor kan toepassen.”

“Goede uitleg, duidelijke voorbeelden, interessante cursus.”

Wat kun je verwachten

  • Deze training bereidt de deelnemers voor op het ISTQB Foundation examen, dat op een nader te bepalen moment wordt afgenomen.

  • In de training wordt een mix aangeboden van theorie, die belangrijk is voor het examen en interactie om deze theorie eigen te kunnen maken. De training is daardoor gericht op testen in moderne ontwikkelomgevingen.

  • Gezamenlijk oefenen voor het examen met behulp van proefexamens.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor ISTQB Foundation.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!