Leaders in software testing

Algemene informatie opleidingen

Leaders in software testing

Algemene informatie opleidingen

Algemene informatie over de testopleidingen en -cursussen van Polteq

Om te weten:

 • De standaard opleidingen kunnen ook in huis gegeven worden; al vanaf 5 cursisten een aantrekkelijke optie!
 • Regelmatig worden klantgerichte maatwerktrainingen verzorgd, waaronder een speciale training om uw professionals op te leiden tot test engineer;
 • Alle opleidingen kunnen worden gegeven in de Engelse en de Nederlandse taal;
 • Alle Polteq docenten zijn ISTQB gecertificeerd en geaccrediteerd. Daarnaast is Polteq door ISTQB geaccrediteerd als opleider en is dan ook bevoegd om opleidingen te verzorgen die worden afgesloten met een ISTQB examen;
 • De docenten combineren het doceren met testopdrachten bij de klant en houden zo voortdurend contact met de praktijk;
 • Elke opleiding is inclusief lesmateriaal, boek (indien van toepassing), lunch of avondeten
 • De deelnemers ontvangen na afloop van elke opleiding een persoonlijk deelnamecertificaat.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 • Op al onze opleidingen en trainingen zijn onze algemene voorwaarden (zie onder) van toepassing.

TOGA®, TI4Agile®, TI4Automation en TI4LowBudget zijn geregistreerde merknamen van Polteq.
TPI® (Next) en TMap®  (Next) zijn geregistreerde merknamen van Sogeti.

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring van Polteq

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Polteq Test Services B.V., gevestigd aan Printerweg 52 3821 AD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Polteq Test Services B.V.
Printerweg 52
3821 AD Amersfoort
+31 33 2773522
www.polteq.com

Anja Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Polteq Test Services B.V. Zij is te bereiken via anja.bakker@polteq.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Polteq Test Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Zakelijk e-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld uw aanmelding voor een van onze trainingen, conferenties, workshops of opleidingen;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • In sommige gevallen gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat wij sporadisch gebruik maken van online advertentiecampagnes).
 • Uw CV en overige noodzakelijke documenten in geval u solliciteert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polteq.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (art. 6 AVG). Wij verwerken daarom alleen persoonsgegevens voor de volgende grondslagen en geven daarbij de toepasselijke situaties:

 1. U heeft voorafgaand toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens:
 • het leveren van onze (digitale) nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld en (nog) geen klant bent;
 • het plaatsen van social media en tracking cookies;
 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, waaronder:
 • voor de afhandeling van sollicitaties;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om diensten bij u uit te kunnen voeren.
 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen waaronder:
 • het voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.
 1. De verwerking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang, waaronder:
 • om de goede relatie met u als klant te behouden en daarbij diensten en/of producten aan te bieden, waaronder via onze digitale nieuwsbrief;
 • om onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse.

Versturen van nieuwsbrieven

Polteq verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Bent u nog geen klant, dan kunt u zich hiervoor abonneren door het geven van uw toestemming. Als u wel klant bent, dan kunt u bij het opgegeven van uw e-mailadres aangegeven dat u geen digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Uiteraard kunt zich te allen tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar nieuws@polteq.com

Onze nieuwsbrieven zijn met name gericht op kennisdeling en informatie met betrekking tot onze diensten en evenementen die wij organiseren. Uw voornaam, achternaam en  e-mailadres  worden  verzameld  via  het  daarvoor  bestemde  formulier op  de  website van Polteq.

Uw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in MailChimp die ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard zijn daar goede afspraken mee gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Polteq Test Services B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de rechtmatige doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende situaties zijn daarbij te onderscheiden.

 1. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwerken wij deze persoonsgegevens tot het moment dat u deze toestemming intrekt. Tussentijds zullen wij u vragen of u uw toestemming wilt handhaven.
 2. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bewaren wij uw gegevens zolang als noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke (bewaar)plicht.
 3. Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst met u, bewaren wij deze persoonsgegevens in ieder geval vijf jaar na het einde van de overeenkomst, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 4. Als wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van een gerechtvaardigd belang, bewaren wij deze gegevens niet langer dan dat noodzakelijk en gerechtvaardigd is.
 5. Als wij uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van een sollicitatieprocedure, verwijderen wij deze persoonsgegevens uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een langere opslag om in aanmerking te komen als toekomstig kandidaat/sollicitant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Polteq Test Services B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor een rechtmatig doeleinde.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Polteq Test Services B.V. gebruikt functionele, analytische, tracking en social media cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en hebben geen of geringe gevolgen voor de privacy. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies
Om onze diensten te verbeteren maken wij gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Toestemming is niet vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers.

Tracking cookies / social media Cookies
Wij gebruiken reclame/tracking cookies om uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij vragen uiteraard eerst uw toestemming voordat wij deze cookies plaatsen.

U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee kunnen wij de werking van onze website optimaliseren. De gegevens die Google Analytics verzamelt zijn  anoniem  en  zijn  dus  niet  gebonden  aan  u als persoon noch aan uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard in Google Analytics.

Wij hebben met het oog op uw privacy, Google Analytics in de website geïmplementeerd volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (15 augustus 2018), zodat er geen of geringe gevolgen voor de privacy zijn.

Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; ‘gegevens delen’ uitgezet; en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Facebook en Twitter

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een social media cookie. Alvorens deze cookies worden geplaatst vragen wij uw toestemming.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als u voor een specifiek doeleinde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kunt u een schriftelijk verzoek aan ons sturen.

Wij hopen u afdoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten. Uiteraard staan wij voor uw klaar als u vragen en/of verzoeken heeft. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en/of verzoeken kunt u versturen naar info@polteq.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij kunnen verlangen dat u zich ten kantore identificeert in verband met de aard van het verzoek.

Wanneer u een vraag en/of verzoek bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Polteq Test Services B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw   bezoek   aan   onze   website  wordt beveiligd  door  een  SSL  certificaat.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@polteq.com

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen en voorwaarden voor diensten op het gebied van trainingen en opleidingen door POLTEQ Test Services B.V. (‘POLTEQ’)
Versie 1.2 – 2010 

1.  Algemeen. Deze algemene bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten door POLTEQ (“Overeenkomst”) voor het leveren van trainingen of opleidingen (“Training”) aan u (“Opdrachtgever”). Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte of de offerte door POLTEQ is herroepen.

Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt geacht geaccepteerd te zijn indien POLTEQ dit schriftelijk heeft bevestigd of POLTEQ een aanvang maakt met het leveren van de Training.

2.  Personeel. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan POLTEQ als een onderneming en vermelding van specifiek personeel van POLTEQ in de Overeenkomst geldt alleen als referentie. POLTEQ mag zonder goedkeuring van Opdrachtgever personeel aanwijzen dat de Training zal verrichten en POLTEQ kan dit personeel te allen tijde door andere personeel van POLTEQ vervangen zonder goedkeuring van Opdrachtgever.

Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel van POLTEQ dat betrokken was de Training in dienst te nemen of te benaderen met de intentie dit personeel een dienstverband aan te bieden.

3.  Training en training materiaal. POLTEQ mag te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing stoppen met het aanbieden van een bepaalde Training. De Training wordt verzorgd op locaties die door Polteq worden bepaald. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt een Training specifiek aangeboden aan een bepaalde Opdrachtgever op een locatie die met Opdrachtgever wordt afgesproken (‘In huis Training’).

POLTEQ is te allen tijde bevoegd een cursist van deelname aan een Training uit te sluiten; In dat geval wordt de betaalde vergoeding gerestitueerd. POLTEQ mag een cursist de toegang tot een Training ontzeggen indien een persoon zich naar de mening van Polteq misdraagt. In dat geval wordt de betaalde vergoeding niet gerestitueerd.

4.  Annulering en verplaatsen. Opdrachtgever mag een Training (anders dan In huis Training) kosteloos annuleren of verplaatsen, indien POLTEQ hiervan ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk een bevestiging heeft ontvangen. Indien Polteq later, maar ten minste 5 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht; daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever mag een cursist vervangen, mits POLTEQ voor aanvang van de Training hiervan op de hoogte is gesteld en de cursist voldoet aan eventuele voorwaarden voor de Training.

Opdrachtgever mag een In huis Training annuleren of, met toestemming van Polteq, verplaatsen indien Polteq hiervan ten minste 20 werkdagen van tevoren schriftelijk wordt geïnformeerd. Alleen in dat geval worden Opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht. Indien Polteq later, maar ten minste 10 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht; daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Indien een In huis Training minder dan 20 werkdagen van tevoren wordt geannuleerd of verplaats door Opdrachtgever, worden Opdrachtgever bovendien alle reis en verblijf kosten in rekening gebracht die Polteq niet kan voorkomen.

Indien POLTEQ een Training moet annuleren of verplaatsen, streeft POLTEQ ernaar om Opdrachtgever daarvan ten minste 5 werkdagen van tevoren te berichten. De aansprakelijkheid van POLTEQ is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Training.

5.  Vergoeding en kosten. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van docenten van en naar de overeengekomen plaats van de Training in Nederland, exclusief alle overige onkosten en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

6.  Facturering. POLTEQ factureert aan het eind van iedere maand op basis van nacalculatie, tenzij anders in de Overeenkomst is opgenomen. Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is hij over het uitstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten) die samenhangen met het innen van de vordering. Indien Opdrachtgever in verzuim is, mag POLTEQ de uitvoering van de Training opschorten, onverlet andere rechten die POLTEQ toekomen.

7. Intellectuele eigendom. De eigendom van alle informatie, concepten, hulpmiddelen, software, documentatie, methoden, technieken, verbeteringen, uitvindingen, ontwikkelingen, technologieën en andere werken tot stand gebracht in het kader van de Overeenkomst (‘Werken’) en alle intellectuele eigendomsrechten daarop of die daaruit voortvloeien, berusten bij POLTEQ of bij de partij waarvan POLTEQ het recht heeft verkregen die te gebruiken.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om materiaal dat in de Training  wordt gebruikt te kopiëren of om (geluids)opnamen te maken tijdens de Training, tenzij POLTEQ daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

8.  Geheimhouding. Partijen zullen alle in het kader van de Training van de andere partij ontvangen informatie waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat het openbaar maken daarvan de belangen van de andere partij kan schaden, niet aan derden ter hand stellen en vertrouwelijk behandelen op dezelfde wijze als zij dit  doet met haar eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij zal deze informatie slechts aanwenden voor het doel van de Overeenkomst. Informatie die door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt in ieder geval als zodanig behandeld door de andere partij. Partijen zijn niet gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen (a) die algemeen bekend is of algemeen bekend wordt anders dan door het handelen van de ontvangende partij, (b) die al in het bezit is van de ontvangende partij voordat de Overeenkomst werd aangegaan, (c) die de ontvangende partij zelfstandig heeft opgedaan buiten het kader van de Overeenkomst zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie, (d) die de ontvangende partij rechtsgeldig van derden heeft ontvangen, of (e) die bekend gemaakt is op grond van de wet.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor POLTEQ inzake algemene ervaringen, methoden of technieken die gebruikt of (samen met Opdrachtgever) ontwikkeld zijn bij het geven van de Training.

POLTEQ mag de naam van de Opdrachtgever als referentie gebruiken.

9.  Verantwoordelijkheid Opdrachtgever. Voor het aanbieden van de Training is POLTEQ afhankelijk van de tijdige en goede vervulling van de verplichtingen van de Opdrachtgever en tijdige besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever. De verplichtingen van de Opdrachtgever behelzen onder meer het tijdig aanleveren van alle door POLTEQ verzochte informatie en de controle van de juistheid en volledigheid daarvan.

Opdrachtgever accepteert dat alle door POLTEQ genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld naar beste kunnen op grond van gegevens die POLTEQ bij het maken van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De enkele overschrijding van een termijn brengt POLTEQ niet in verzuim. Indien er een redelijke verwachting is dat de Training wordt vertraagd, brengt POLTEQ Opdrachtgever daarvan op de hoogte.

POLTEQ  is niet aansprakelijk voor het niet tijdig geven van de Training indien dit veroorzaakt is door aan POLTEQ te laat versterkte informatie of informatie die niet juist of volledig is.

10.  Claims. Een claim wordt slechts door POLTEQ in behandeling genomen indien Opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk heeft ingediend nadat de vermeende schade ontdekt was of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. In ieder geval moet een claim worden ingediend binnen één (1) maand na afloop van de Training. Indien de claim niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever schriftelijk wordt ingediend, wordt de Training geacht te zijn geaccepteerd en verliest Opdrachtgever ieder recht om een claim terzake te maken.

11.  Levering van de Diensten. POLTEQ zal de Training verrichten met redelijk vakmanschap en vaardigheden. POLTEQ garandeert echter niet dat haar inspanningen zullen leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat of dat dit resultaat zal leiden tot het resultaat als genoemd in een document of presentatie door POLTEQ of de Opdrachtgever.

POLTEQ geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Training of anderszins in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van garanties inzake effectiviteit, efficiëntie of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

12.  Aansprakelijkheid. a) POLTEQ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het verlies van informatie die voortvloeit uit het leveren of het niet leveren van de Training of anderszins uit de Overeenkomst, ongeacht of POLTEQ op de hoogte was gesteld  van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen optreden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van POLTEQ op grond van de Overeenkomst meer bedragen dan 50% van het totaal van het voor die Training door Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW en kostenvergoeding).

Opdrachtgever vrijwaart hierbij POLTEQ voor alle claims van derden, die voortvloeien of samenhangen met het leveren van de Training, waarvoor POLTEQ niet aansprakelijk is.

13. Overdraagbaarheid. Deze rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts overgedragen worden na schriftelijke instemming door POLTEQ. POLTEQ mag de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een partij die de werkzaamheden van POLTEQ in belangrijke mate overneemt.

14.  Rechtskeuze. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voorvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Annuleren

Kosteloos tot 10 werkdagen voor de startdatum. Bij annulering tussen 10 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen vóór de aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Verplaatsing van deelname aan de cursus naar een ander moment geldt als annulering.

Kortingen

Bij deelname van meer dan 4 cursisten van hetzelfde bedrijf wordt 10% groepskorting gegeven, bij meer dan 8 cursisten zelfs 20%.

Maatwerktrainingen

Naast de bovenstaande trainingen biedt Polteq een grote verscheidenheid aan klantgerichte maatwerktrainingen. Deze kunnen zowel in huis bij onze klanten als op een externe (Polteq)locatie worden verzorgd. Over de mogelijkheden van deze trainingen voor uw organisatie gaan wij graag met u in gesprek. Maatwerktrainingen kunnen ook in het Engels worden gegeven.

Engelse taal

Alle cursussen en opleidingen van Polteq kunnen indien gewenst ook worden gegeven in de Engelse taal.

Agenda

Polteq (NL)Printerweg 523821 AD AmersfoortNederlandT +31 (0) 33 277 35 22E info@polteq.com
Polteq (BE)Interleuvenlaan 623001 Heverlee (Leuven)BelgiëT +32 (0) 16 39 48 04E infobe@polteq.com