Testverbetering: een succesvolle aanpak is context driven | Polteq

Testverbetering: een succesvolle aanpak is context driven

Polteq wordt door veel organisaties gevraagd om te helpen bij het verbeteren van testen. Traditioneel is de aanleiding het oplossen van knelpunten: de kwaliteit van het testen is onvoldoende, de time-to-market is te lang of men vindt testen te duur. Steeds vaker is toepassing van nieuwe technologieën, veelal gecombineerd met een drastische verandering van de wijze van ontwikkelen, testen en beheer reden om Polteq in te schakelen.

Klassiek Test Process Improvement past in veel gevallen dan ook niet meer. Daarom heeft Polteq Context Driven Testverbetering ontwikkeld. Deze flexibele en pragmatische aanpak zorgt voor een verbetercyclus die naadloos aansluit op uw situatie – fit for context – en uw doelstellingen – fit for purpose.

Samen met de opdrachtgever wordt vastgesteld wat het doel van testverbetering is: Wat is de aanleiding? Wat is de scope? Wat kan en wil men bereiken? Op welke termijn en met welke middelen?

Daarnaast is de context cruciaal. Denk hierbij aan de technologie die wordt toegepast: Is virtualisatie, cloud, web technologie en mobile van toepassing? Vindt integratie met sociale media plaats? Maar zeker zo belangrijk de wijze waarop wordt ontwikkeld, getest en beheerd: Wordt Agile, SCRUM of KANBAN toegepast? Is DevOps, Continuous Integration en/of Delivery geïmplementeerd? Wordt Context Driven Testen toegepast? Of wordt een meer traditionele aanpak ingezet?

In lijn met de doelstelling en context wordt samen met de opdrachtgever een optimaal passende aanpak samengesteld uit onze gereedschapskist:

 • Tailormade:
  Specifiek voor Agile, testautomatisering, mobile en organisaties met een beperkt budget heeft Polteq gerichte Test Improvement (TI) aanpakken ontwikkeld: TI4Agile, TI4Automation, TI4Mobile en TI4.
 • Bound:
  Wereldwijd erkende Test Process Improvement modellen met een vaste aanpak voor onderzoek en implementatie zoals TPI® Next en TMMi®.
 • Unbound:
  De expertise en ervaring van de medewerkers van zowel Polteq als de opdrachtgever.

Het onderzoek voert Polteq samen met u uit en we kijken waar nodig breder dan testen. Luisteren en doorvragen is daarbij cruciaal. Het resultaat is inzicht in de sterke punten van uw mensen en werkwijze – het fundament voor de toekomst – en een inventarisatie van de verbetermogelijkheden. Naast het belang en de impact, wordt aangegeven op welke termijn de verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Vinden van concrete verbetermogelijkheden

Zodra het probleem en de context helder zijn, brengt de improvement architect de mogelijke oorzaken in kaart door middel van overleg, interviews, observaties en documentstudie. Vervolgens maakt hij zichtbaar welke verbeteringen leiden tot een oplossing. Dit kan snel gaan: de doorlooptijd van start tot advies varieert van één dag tot enkele weken.

Verbeteringen implementeren

Implementatie begint met verbeteringen die snel winst opleveren. Daarna volgen de verbeteringen die een langere aanlooptijd nodig hebben of meer inspanning kosten. De improvement architect begeleidt het verbeterproject en coacht de betrokken mensen.

Continu verbeteren

Verbeteringen die in kleine stappen zijn verdeeld, laten zich makkelijker invoegen in de lopende werkzaamheden. Zo creëert de improvement architect een flow in de organisatie met continue verbetering. Daarbij checkt hij of de oorspronkelijke doelstellingen van de organisatie worden gehaald.

Diensten op het gebied van testverbetering

Een Agile context vereist een andere aanpak dan een organisatie met een onafhankelijke testafdeling. Testen van mobile vraagt om andere tools voor testverbetering dan het verbeteren van testautomatisering. Soms is het zelfs beter om zonder specifieke tools een traject voor testverbetering te starten (model-less).
De improvement architect kiest een aanpak die goed past bij de context, wat een belangrijke voorwaarde voor succesvolle testverbetering is.

De onderstaande pagina’s bevatten meer informatie over een specifieke aanpak of een verbetermodel:

TI4Agile
TI4Automation
TI4Mobile
TI4LowBudget
Test Improvement met TPI® Next

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

  Uw gegevens gebruiken wij alleen voor een correcte afhandeling van uw vraag. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Hoe wij dat doen?
  Lees meer
  Focus
  Focus
  Vakmanschap
  Vakmanschap
  Kennisdeling
  Kennisdeling
  Persoonlijk
  Persoonlijk
  Lokaal
  Lokaal
  Oprecht
  Oprecht
  Plezier
  Plezier
  Meer
  Deze website is gerealiseerd door Webheads.

  Neem contact op!