Leaders in software testing

Testverbetering

Leaders in software testing

Testverbetering

Een succesvolle aanpak is context driven

Polteq wordt door veel organisaties gevraagd om te helpen bij het verbeteren van testen. Traditioneel is de aanleiding het oplossen van knelpunten: de kwaliteit van het testen is onvoldoende, de time-to-market is te lang of men vindt testen te duur. Steeds vaker is toepassing van nieuwe technologieën, veelal gecombineerd met een drastische verandering van de wijze van ontwikkelen, testen en beheer reden om Polteq in te schakelen.

Klassiek Test Process Improvement past in veel gevallen dan ook niet meer. Daarom heeft Polteq Context Driven Testverbetering ontwikkeld. Deze flexibele en pragmatische aanpak zorgt voor een verbetercyclus die naadloos aansluit op uw situatie – fit for context – en uw doelstellingen – fit for purpose.

Binnen Context Driven Testverbetering maken wij onderscheid tussen het in kaart brengen van verbetersuggesties (architectuur) en het selecteren en uitvoeren van de verbeteracties (implementatie).

Kijk ook eens op het speciale ‘improvement’ weblog.

Architectuur: Inventariseren van verbetersuggesties

Samen met de opdrachtgever wordt vastgesteld wat het doel van testverbetering is: Wat is de aanleiding? Wat is de scope? Wat kan en wil men bereiken? Op welke termijn en met welke middelen?

Daarnaast is de context cruciaal. Denk hierbij aan de technologie die wordt toegepast: Is virtualisatie, cloud, web technologie en mobile van toepassing? Vindt integratie met sociale media plaats? Maar zeker zo belangrijk de wijze waarop wordt ontwikkeld, getest en beheerd: Wordt Agile, SCRUM of KANBAN toegepast? Is DevOps, Continuous Integration en/of Delivery geïmplementeerd? Wordt Context Driven Testen toegepast? Of wordt een meer traditionele aanpak ingezet?

In lijn met de doelstelling en context wordt samen met de opdrachtgever een optimaal passende aanpak samengesteld uit onze gereedschapskist:

  • Tailormade:
    Specifiek voor Agile, testautomatisering, mobile en organisaties met een beperkt budget heeft Polteq gerichte Test Improvement (TI) aanpakken ontwikkeld: TI4Agile, TI4Automation, TI4Mobile en TI4
  • Bound:
    Wereldwijd erkende Test Process Improvement modellen met een vaste aanpak voor onderzoek en implementatie zoals TPI® Next en TMMi®.
  • Unbound:
    De expertise en ervaring van de medewerkers van zowel Polteq als de opdrachtgever.

Het onderzoek voert Polteq samen met u uit en kijkt waar nodig breder dan testen. Luisteren en doorvragen is daarbij cruciaal. Het resultaat is inzicht in de sterke punten van uw mensen en werkwijze – het fundament voor de toekomst – en een inventarisatie van de verbetersuggesties. Naast het belang en de impact, wordt aangegeven op welke termijn de verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Implementatie: Selecteren en uitvoeren van verbeteracties

Het toepassen van diverse basisprincipes van SCRUM, LEAN en KANBAN dragen bij aan een succesvolle implementatie. Denk hierbij aan korte cycli van verbeteringen, samen met de opdrachtgever en zijn team bepalen wat in welke volgorde wordt opgepakt, inclusief de benodigde inspanning voor implementatie is.

Door de verbetersuggesties samen met de opdrachtgever en zijn medewerkers te vertalen in concrete verbeteracties, worden met het juiste gevoel voor de organisatie en haar context de gewenste verbeteringen efficiënt en effectief in de praktijk gerealiseerd.

Het implementeren van verbeteringen is een leerproces. Opgedane kennis en ervaring is essentiële input voor de volgende verbeteringen. Het effect van de verbeteringen wordt geëvalueerd en, indien nodig, worden het belang, impact en termijn van de resterende verbetersuggesties aangepast.

Deze cyclus wordt herhaald tot de gewenste doelen zijn gehaald.

Diensten op het gebied van testverbetering

Een Agile context vereist een andere aanpak dan een organisatie met een onafhankelijke testafdeling. Testen van mobile vraagt om andere tools voor testverbetering dan het verbeteren van testautomatisering.

Soms is het zelfs beter om zonder specifieke tools een traject voor testverbetering te starten (model-less). De improvement architect kiest een aanpak die goed past bij de context, wat een belangrijke voorwaarde voor succesvolle testverbetering is.

De onderstaande pagina’s bevatten meer informatie over een specifieke aanpak of een verbetermodel:

Quotes

“We are impressed by the passion of TPI consultant Wim ten Tusscher and Ella Shang who supported us with changing the test process. They showed us the way to go in the next days, months and years. Within two weeks, which we feel is a very short time, they really identified the improvement points for our organization. The improvements were accepted by both the Siemens headquarter and our own branch. They delivered us know-how and helped us to convince other departments (the enablers) to support us.”

Qian Hai
Siemens Healthineers

Meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bellen op tel.nr:  +31 (0) 33 277 35 22 (Nederland) of  +32 (0) 16 39 48 04 (België).

* Verplichte velden

Actueel

Polteq (NL)Printerweg 523821 AD AmersfoortNederlandT +31 (0) 33 277 35 22E info@polteq.com
Polteq (BE)Interleuvenlaan 623001 Heverlee (Leuven)BelgiëT +32 (0) 16 39 48 04E infobe@polteq.com