Polteq Conferentie Track 5 | Polteq, specialist in software testen
Polteq Conferentie Track 5

 

13:00 uur  |  Zaal 3 & 4

Cognitieve engineering: Brug tussen mens en machine

Arnout van Heereveld

Mens en machine hebben elkaar nodig, maar verschillen enorm van elkaar. Zo zijn mensen creatief en flexibel: we kunnen ons aanpassen aan onze omgeving en kunnen innoveren en improviseren. Onderdeel van mens zijn is echter ook dat we moe worden, een beperkte aandacht spanne hebben en stress ervaren. Machines hebben hier geen last van, zij kunnen snel en betrouwbaar complexe berekeningen uitvoeren zonder moe te worden. Alleen zijn computers weer erg rigide in hun gedrag, ze doen in principe alleen wat ze opgedragen wordt en begrijpen niks van bijvoorbeeld moraliteit en ethiek.

Ondanks dat we erg verschillend zijn, moeten mens en machine wel samenwerken. Idealiter compenseert de machine de tekortkomingen van de mens en helpt deze ons om het beste uit onszelf te halen. Helaas gebeurt dit nog lang niet altijd, wat tot frustraties en onnodige fouten leidt. Soms zelfs met dodelijke afloop…

Gelukkig is er cognitive engineering, wat mens en machine dichter bij elkaar brengt. Door de eindgebruiker centraal te stellen en rekening te houden met Human factors, kan veiligheid en gebruiksgemak worden vergroot en komen mens en machine hand in hand te staan.

Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!