Tweedaagse training End to End (E2E) Testen | Polteq, specialist in software testen

E2E Testen: testen over de grenzen van systemen en organisaties heen.

Systemen worden complexer, worden meer aan elkaar gekoppeld en automatisering dringt steeds verder door in het dagelijks leven en in processen binnen en buiten organisaties. Agile ontwikkeling, SOA, Cloud en uitbesteding maken het testen van de samenhang tussen systemen bovendien alleen maar complexer en kritischer.

Het testen van interfaces en het testen van de integratie tussen systemen is al aardig ingeburgerd. Maar daarmee worden belangrijke risico’s in de samenhang tussen processen, daadwerkelijk gebruik en de systemen niet volledig gedekt. End to End (E2E) testen, het beoordelen van de samenhang tussen het gehele systeemlandschap en de uiteindelijke processen, moet die risico’s afdekken.
E2E Testen is iets anders dan systeemtesten of zelfs systeemintegratietesten.

  • Voor een E2E test is vaak geen duidelijke en complete testbasis voorhanden en moeten E2E testers zelf de samenhang tussen processen en het systeemlandschap inventariseren.
  • Bij het ontwerpen van testgevallen zijn de traditionele testtechnieken niet toereikend.
  • Het E2E testteam bestaat uit E2E testers, maar ook ervaren gebruikers, beheerders en ontwerpers maken er deel van uit.
  • Traditionele planningstechnieken zijn ongeschikt voor een E2E test: er zijn te veel variabelen.

Deze tweedaagse training gaat in detail in op deze en andere aspecten van E2E testen. Hierbij is de door Polteq ontwikkelde E2E testaanpak het uitgangspunt. Aan de hand van realistische casussen (eventueel door de cursisten zelf aan te dragen) wordt geoefend in de belangrijkste activiteiten.

Voor wie is deze training bedoeld

De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het testen van complexe, systeem- en organisatie overstijgende processen. Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat ze ervaring hebben in het test vak.

Reviews van cursisten

“Erg levendige training!”

“Enthousiaste trainers met veel praktijkervaring.”

Wat kun je verwachten

  • De training gaat in op de belangrijkste aspecten van E2E testen, zoals testers, testbasis, ontwerpen van testgevallen en planningstechnieken.

  • De door Polteq ontwikkelde E2E testaanpak vormt het uitgangspunt voor de training.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor End to End (E2E) Testen.

Inschrijven
Hoe wij dat doen?
Lees meer
Focus
Focus
Vakmanschap
Vakmanschap
Kennisdeling
Kennisdeling
Persoonlijk
Persoonlijk
Lokaal
Lokaal
Oprecht
Oprecht
Plezier
Plezier
Meer
Deze website is gerealiseerd door Webheads.

Neem contact op!