Context Driven Testverbetering Implementatie | Polteq, specialist in software testen
Delen Printen E-mail

Met de verbetervoorstellen in de hand, starten we met de implementatie. De context is nu opnieuw bepalend voor de implementatieaanpak. Omdat grote verbeterplannen in de praktijk weinig succes hebben, kiezen we voor een iteratieve, incrementele aanpak van verbeteren.

Srcum
Indien de organisatie een kort-cyclisch (voor het gemak even Agile genoemd) ontwikkelproces heeft, bijvoorbeeld met behulp van Scrum, hebben we ‘geluk’. De verbetervoorstellen kunnen dan mee in de ontwikkelflow als gepland voor het team. De product owner geeft prioriteit en ruimte aan het meenemen van de verbetervoorstellen in de sprintplanning.

Kanban
Als de organisatie (nog) geen Agile ontwikkelproces volgt, organiseren we de implementatie van de verbetervoorstellen als apart project, maar wel op Agile wijze met bijvoorbeeld Kanban. Hoe dan ook willen we voorkomen dat we teveel tegelijk implementeren of met te lange doorlooptijden, waardoor we het zicht verliezen op de voortgang of waardoor de fut uit het verbeterinitiatief gaat.

We maken de cirkel rond door te kijken naar het effect van de verbeteringen.


Heuristiek | toepassen van verbetering

Agile verbetering
Projecten die grote wijzigingen in een keer willen implementeren, mislukken vaak. Het toepassen van agile principes voor software development verhoogt de kans van slagen van de implementatie van verbeteringen. Voorbeeld: Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. vertaalt zich naar: Verbeteringen worden in regelmatige stappen geïmplementeerd, in een cyclus van weken tot enkele maanden, met een voorkeur voor de kortere tijdschaal. Agile tools zoals kanban-boards en backlogs bewijzen hun nut bij verbeterprojecten.

Scrum? Dan scrum
Wanneer de organisatie een agile framework zoals scrum toepast voor de reguliere werkzaamheden, dan gaan de verbetervoorstellen als ‘user stories’ mee op de team backlog. Ze doorlopen dezelfde stappen als reguliere teamtaken, zoals refinement en estimation.

Geen scrum? Dan kanban.
Wanneer de organisatie geen goed draaiend agile framework heeft voor de regulieren werkzaamheden, dan creëert het implementatieproject een eigen agile aanpak, waarbij kanban goede handvatten biedt.

Backlog met verbeteringen
Verbetervoorstellen op een backlog worden in volgorde van prioriteit gezet door iemand in de rol van product owner testverbetering.

 • De verbetervoorstellen doorlopen ook andere agile procedures, zoals ‘refinement’.
 • Verbetervoorstellen hebben ‘acceptatiecriteria’ nodig: wanneer is een verbetering succesvol?
 • De voorstellen richten zich op het WAT, de teams bepalen het HOE van de uitwerking.

Langs stapstenen
Het helpt als de implementatieroute opgebouwd is uit stappen waar onderweg al rendement ontstaat op de verbeteringen. Denk hierbij aan stapstenen om een rivier over te steken: ze markeren de route en het motiveert betrokkenen als de sprong naar iedere volgende stapsteen al meteen iets oplevert.

Product owner testverbetering
De persoon in deze rol heeft de gedelegeerde autoriteit om de verbetervoorstellen een plaats te geven tussen de reguliere taken van de teams die erin betrokken zijn. Hierdoor ontstaat de tijd en ruimte in de teams om de verbeteringen te implementeren. De PO testverbetering beheert de backlog met verbeteringen.

Verbeteren met de winkel open
Organisaties vinden het moeilijk om verbeteringen te implementeren als dit de productiviteit van het team omlaag brengen. En dat doet het vaak in eerste instantie: de kost gaat voor de baat uit. Betrokken managers hebben een belangrijke taak om in overleg met de (interne) klanten van de teams de condities te scheppen voor een eventuele (tijdelijke) dip in productiviteit. Misschien zijn er ook andere mogelijkheden, zoals het tijdelijk uitbreiden van teams om zo de vaste teamleden ruimte te bieden voor de implementatie van verbeteringen.

Verbetering-volwassenheid-paradox
Als er veel te verbeteren is, dan zijn er vaak quick wins te behalen en gaat het verbeteren snel, zou men kunnen verwachten. De praktijk werkt andersom. Volwassen organisaties zijn beter in staat verbeteringen te implementeren dan minder volwassen organisaties. Houdt bij minder volwassen organisaties met langere doorlooptijden rekening en plan minder verbetering tegelijkertijd.

–> naar effect Terugkoppelling (feedback)
De CDTV plaat laat zien dat CDTV vol zit met feedbacklussen, zoals:

 • Lukt de implementatie van de verbetervoorstellen? (Implementatie- Effect – Verbetervoorstellen-Bijgestuurde implementatie).
 • Loopt het niet helemaal goed met de implementatie en blijkt dat te komen door een verandering in de context? (Implementatie-Effect-Veranderde context-Aangepaste aanpak-Hernieuwd onderzoek-Bijgewerkte verbetervoorstellen & implementatie). Voorbeeld: de organisatie heeft agile werkwijze ingevoerd en de voorstellen gingen uit van een traditionelere werkwijze.
 • Het kan zelfs zijn dat de doelstellingen veranderd zijn: bijvoorbeeld de implementatie moet eerder klaar zijn. De hele stack van CDTV-activiteiten moet dan opnieuw worden doorlopen.

Heuristiek | tot slot

De Ivoren Toren
Zittend in je Ivoren Toren betrek je de teams die de verbeteringen moeten implementeren vooral niet en zendt je directieven uit ‘doe het nu maar zo, want ik ben de expert’. Verbeteringen vanuit een Ivoren Toren  hebben in de praktijk een kleine kans van slagen.

Buy in
Het helpt enorm als gedurende de hele looptijd van het CDTV-initiatief gewerkt is aan het verkrijgen van buy-in voor de voor de verbeteringen noodzakelijke veranderingen. Aspecten die helpen zijn:

 • Managers die het belang van de verbeteringen onderstrepen
 • Managers die ruimte bieden voor de veranderingen, zoals tijd en budget
 • Het is voor betrokkenen duidelijk waarom de verbeteringen nodig zijn.
 • Betrokkenen zien voor zichzelf voordelen.

Geen pijn, geen implementatie
Veranderen gaat normaal gesproken niet vanzelf. Mensen zijn bereid om er tijd, aandacht, inspanning aan te besteden, maar dan moet dat wel iets voor ze opleveren. In de praktijk moet men een bepaalde ‘pijn’ voelen die weggaat na de implementatie van de verbetering. CDTV-trajecten waaruit blijkt dat er wel verbetervoorstellen zijn, maar eigenlijk geen problemen op te lossen zijn, eindigen met de gezonde conclusie: mooie voorstellen, maar we gaan (nu) niets doen. De voorstellen liggen wel alvast klaar om een pijntje weg te nemen voor als er iets verandert.

Tips&tricks op een rij

 • Knip verbeteringen in stukken die iedereen kan overzien
 • Het helpt als ieder deelvoorstel al meteen iets bijdraagt aan de verbeterdoelstellingen of in elk geval voor betrokkenen iets nuttigs oplevert
 • Beperkt de hoeveelheid ‘verbetering’ tegelijkertijd (kanban)
 • Stel duidelijke prioriteiten tussen verbeteringen en tussen verbeteren en lopende werkzaamheden
 • Evalueer vaak en veel (feedback lussen)
 • Goede planning is belangrijk, niet te verwarren met het schrijven van een dik plan

CDTV plaat.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

  Uw gegevens gebruiken wij alleen voor een correcte afhandeling van uw vraag. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Hoe wij dat doen?
  Lees meer
  Focus
  Focus
  Vakmanschap
  Vakmanschap
  Kennisdeling
  Kennisdeling
  Persoonlijk
  Persoonlijk
  Lokaal
  Lokaal
  Oprecht
  Oprecht
  Plezier
  Plezier
  Meer
  Deze website is gerealiseerd door Webheads.

  Neem contact op!